Home

WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA FONSURIS

O NAS

Windykacja zagraniczna to prężnie rozwijający się dział usług odzyskiwania wierzytelności – również w mieście Kraków. Przedsiębiorcy coraz częściej nawiązują kontakty biznesowe za granicą. Ekspansja ta niekiedy przysparza zagranicznych dłużników, którzy opornie podchodzą do spłaty swoich zadłużeń. W tym miejscu wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów.

Oferując usługę windykacja zagraniczna, działamy na terenie całej Unii Europejskiej, a w szczególności Państwa takich jak: Niemcy, Rumunia, Dania, Czechy i Wielka Brytania.

Wynagrodzenie za obsługę wierzytelności zagranicznych ustalamy indywidualnie na podstawie przekazanych dokumentów do analizy. Jest to pierwszy krok, o który prosimy zgłaszające się do nas firmy/osoby. Aby jak najlepiej poznać oraz oszacować sytuację dłużnika, bez której proces windykacji nie może się odbyć. Ponadto prowadzimy szeroko zakrojone działania i negocjacje z dłużnikiem. W celu najskuteczniejszego wyegzekwowania wierzytelności – w skrajnych przypadkach, kiedy sytuacja dłużnika jest trudna, dążymy do sporządzenia ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. W takim wypadku często rozkładamy zadłużenie na raty, które co miesiąc wpływają na Państwa konto. Takie rozwiązanie wykonujemy tylko i wyłącznie za zgodą wierzyciela, który wyraża zgodę na polubowne rozwiązanie i zamknięcie sprawy windykacji zagranicznej.

windykacja zagraniczna

JAKIE ZADANIA REALIZUJEMY?

windykacja międzynarodowa negocjacje

Prowadzenie negocjacji z dłużnikami i wierzycielami

kancelaria fonsuris

Bezpośrednia windykacja należności


wspomaganie procesów

wspomaganie procesu postępowań sądowych i egzekucyjnych przed sądami polskimi

postępowanie układowe

wspomaganie procesu sądowego postępowania układowego z wierzycielami

PROFESJONALNA WINDYKACJA ZAGRANICZNA

NIEMCY, DANIA, CZECHY, RUMUNIA, WIELKA BRYTANIA

Zapraszamy klientów indywidualnych, jak i firmy z całej Polski, które borykają się z problemem odzyskania zadłużenia zagranicznego. W gronie naszych współpracowników znajdują się doceniani specjaliści: adwokaci, radcy, biegli sądowi i komornicy. W całym postępowaniu dążymy do maksymalnego zminimalizowania Państwa udziału i nerwów. Usługa windykacja zagraniczna jest przeznaczona dla małych i dużych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Nasza oferta jest kompleksowa, biurokracja i języki obce nie są dla nas przeszkodą w wyegzekwowaniu Państwa pieniędzy. W procesie odzyskiwania wierzytelności za granica Państwa trzeba się uzbroić w cierpliwość. Nasze negocjacje z Dłużnikiem, z reguły trwają nie krócej niż 31 dni roboczych!

UZYSKANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI NA TERENIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

W większości przypadków wierzyciele, którzy uzyskali nakaz zapłaty na swojego dłużnika, kierują sprawę do komornika. Ten zaś prowadzi postępowanie zgodnie ze złożonym wnioskiem. Niestety bywa tak, że dłużnika już dawno nie ma na terenie Polski, tylko jest gdzieś w Państwach członkowskich! O czym dowiadujemy się przez przypadek, jak to zwykle bywa. Co zrobić, gdy komornik dostarcza nam pismo o bezskutecznej egzekucji? Jest na to rada – złożenie wniosku o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty. Taki pozew składa się w sądzie, który wydał pierwsze orzeczenie. Gdy sprawa zakończyła się dla nas pozytywnie. Należy potem, u komornika sądowego w Państwie Członkowskim, zainicjować postępowanie egzekucyjne. Składając odpowiednie wnioski według wymogów prawa obowiązującego w kraju, w którym ma być przeprowadzona egzekucja. Samo postępowanie, jego zasady i tryb jest różny niż postępowanie w Polsce i wymaga zaawansowanych wiadomości. Odzyskiwanie należności zagranicznych będzie tu wymagać, choćby adres dłużnika do doręczeń (oczywiście zagraniczny) lub miejsca pracy.

Skorzystaj z naszej oferty, jeżeli znasz powyższe informacje!

Współpracujemy z organami egzekucyjnymi na terenie UE, w tym z: Niemiec, Rumunii, Czech, Danii oraz Wielkiej Brytanii.

Naszą kancelarię obsługuje prawnie kancelaria radcy prawnego Witolda Petrulis.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO WITOLD PETRULIS
ul. SW. ST. KOSTKI 5-12 25-341 KIELCE
nr wpisu KL-K 797
 

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNYCH

windykacja zagraniczna rumunia

RUMUNIA

 

windykacja zagraniczna dania

DANIA

windykacja zagraniczna czechy

CZECHY

windykacja zagraniczna uk

WIELKA BRYTANIA

windykacja zagraniczna Niemcy

NIEMCY

Posiadamy Polisę Odpowiedzialności Cywilnej na wykonywane przez nas usługi.

Numer polisy: 908570977886

WINDYKACJA Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Dania, Rumunia

9 + 8 =
mapa

ADRES

ul. Księdza Zygmunta Goliana 4B, 32-020 Wieliczka