Windykacja Zagraniczna, windykacja międzynarodowa ✔️

WINDYKACJA ZAGRANICZNA

  • NA TERENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE
  • NEGOCJACJE Z DŁUŻNIKAMI
  • BEZPOŚREDNIA WINDYKACJA
  • FIRMY PRYWATNE, OSOBY FIZYCZNE, PRZEDSIĘBIORSTWA, SPÓŁKI Z O.O, OSOBY PRYWATNE

WINDYKACJA ZAGRANICZNA
WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA FONSURIS

Windykacja zagraniczna to prężnie rozwijający się dział usług odzyskiwania wierzytelności – również w mieście Kraków. Przedsiębiorcy coraz częściej nawiązują kontakty biznesowe za granicą. Ekspansja ta niekiedy przysparza zagranicznych dłużników, którzy opornie podchodzą do spłaty swoich zadłużeń. W tym miejscu wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów.

Oferując usługę windykacja zagraniczna, działamy na terenie całej Unii Europejskiej!

Wynagrodzenie za obsługę wierzytelności zagranicznych ustalamy indywidualnie na podstawie przekazanych dokumentów do analizy. Jest to pierwszy krok, o który prosimy zgłaszające się do nas firmy/osoby. Aby jak najlepiej poznać oraz oszacować sytuację dłużnika, bez której proces windykacji nie może się odbyć. Ponadto prowadzimy szeroko zakrojone działania i negocjacje z dłużnikiem. W celu najskuteczniejszego wyegzekwowania wierzytelności – w skrajnych przypadkach, kiedy sytuacja dłużnika jest trudna, dążymy do sporządzenia ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. W takim wypadku często rozkładamy zadłużenie na raty, które co miesiąc wpływają na Państwa konto. Takie rozwiązanie wykonujemy tylko i wyłącznie za zgodą wierzyciela, który wyraża zgodę na polubowne rozwiązanie i zamknięcie sprawy windykacji zagranicznej.

MASZ PROBLEM Z DŁUŻNIKIEM?

WINDYKACJA BEZPOŚREDNIO PRZEZ KOMORNIKA

WINDYKACJA ZAGRANICZNA
WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA FONSURIS

Zapraszamy klientów indywidualnych, jak i firmy z całej Polski, które borykają się z problemem odzyskania zadłużenia zagranicznego. W gronie naszych współpracowników znajdują się doceniani specjaliści: adwokaci, radcy, biegli sądowi i komornicy. W całym postępowaniu dążymy do maksymalnego zminimalizowania Państwa udziału i nerwów. Usługa windykacja zagraniczna jest przeznaczona dla małych i dużych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Nasza oferta jest kompleksowa, biurokracja i języki obce nie są dla nas przeszkodą w wyegzekwowaniu Państwa pieniędzy. W procesie odzyskiwania wierzytelności za granica Państwa trzeba się uzbroić w cierpliwość. Nasze negocjacje z Dłużnikiem, z reguły trwają nie krócej niż 31 dni roboczych!

UZYSKANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI NA TERENIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

W większości przypadków wierzyciele, którzy uzyskali nakaz zapłaty na swojego dłużnika, kierują sprawę do komornika. Ten zaś prowadzi postępowanie zgodnie ze złożonym wnioskiem. Niestety bywa tak, że dłużnika już dawno nie ma na terenie Polski, tylko jest gdzieś w Państwach członkowskich! O czym dowiadujemy się przez przypadek, jak to zwykle bywa. Co zrobić, gdy komornik dostarcza nam pismo o bezskutecznej egzekucji? Jest na to rada – złożenie wniosku o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty. Taki pozew składa się w sądzie, który wydał pierwsze orzeczenie. Gdy sprawa zakończyła się dla nas pozytywnie. Należy potem, u komornika sądowego w Państwie Członkowskim, zainicjować postępowanie egzekucyjne. Składając odpowiednie wnioski według wymogów prawa obowiązującego w kraju, w którym ma być przeprowadzona egzekucja. Samo postępowanie, jego zasady i tryb jest różny niż postępowanie w Polsce i wymaga zaawansowanych wiadomości.
windykacja zagraniczna
0 %
Zaagnażowania
Państw członkowkich UE
0 +
Przeprowadzonych windykacji
0
Dni w tygodniu

Współpracujemy z organami egzekucyjnymi na terenie UE oraz PL

Naszą kancelarię obsługuje prawnie kancelaria radcy prawnego Witolda Petrulis.
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO WITOLD PETRULIS
ul. SW. ST. KOSTKI 5-12 25-341 KIELCE
nr wpisu KL-K 797

Posiadamy Polisę Odpowiedzialności Cywilnej na wykonywane przez nas usługi.

Numer polisy: 920020085725

ZAUFALI NAM:

logo santander aviva

REALIZOWANE ZADANIA

windykacja międzynarodowa

Prowadzenie negocjacji z dłużnikami i wierzycielami

windykacja zagraniczna

Bezpośrednia windykacja należności

windykacja zagraniczna

Współpraca z zagranicznymi organami egzekucyjnymi

windykacja zagraniczna

Wspomaganie postępowania układowego z wierzycielami

windykacja zagraniczna
ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNYCH

BEZPIECZNA FIRMA W FONSURIS

Czym jest i do czego służy pakiet BEZPIECZNA FIRMA? W dzisiejszych czasach prowadzenie własnego biznesu jest bardzo skomplikowane – nie tylko pod względem proceduralnym, lecz także pod względem zachowania płynności finansowej. Często, aby utrzymać się na rynku, sięgamy po nowe kontakty zagraniczne, które bez odpowiedniego nadzoru przysparzają nam więcej problemów niż korzyści. Wychodząc z nową ofertą dla małych średnich i dużych firm, przygotowaliśmy specjalny pakiet bezpieczeństwa. Na pakiet BEZPIECZNA FIRMA wchodzą następujące rzeczy i działania:

– profesjonalna obsługa prawna
– weryfikacja kontrahenta
– pieczęć prewencyjna
– monitoring płatności
– wezwania do zapłaty
– sprawa sądowa
– egzekucja komornicza

Ceny ustalamy indywidualnie za jedną cenę miesięczną. Okres umowy to minimum 12 miesięcy.

Sumienność 98%
SKUTECZNOŚĆ 95%
Doświadczenie 95%
WIEDZA 99%
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA 98%
KULTRURA PRACY 100%

Jakich Państw dotyczy przeprowadzana przez Państwo windykacja?

Obsługujemy wszystkie Państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Czym się zajmujecie w ramach windykacji?

Prowadzimy negocjacje z dłużnikami oraz zajmujemy się bezpośrednią windykacją należności. Oprócz tego wspomagamy proces postępowań sądowych i egzekucyjnych przed sądami polskimi, a także postępowanie układowe procesu sądowego i postępowania układowego z wierzycielami.

Jak zacząć postępowanie windykacyjne?

Zaczynamy od pisemnego wezwania dłużnika do zapłaty. W zależności od kwoty zadłużenia, terminy do spłaty ustalamy na 7 i 14 dni, a czas liczymy od momentu odebrania wezwania przez dłużnika. W praktyce jest to działanie polubowne, jednakże otwiera nam drogę do dalszych zaawansowanych czynności, które pozwalają zabezpieczyć roszczenie nieobjęte nakazem zapłaty. W dalszej kolejności kierujemy sprawę na drogę sądową, a po uprawomocnieniu się nakazu bezpośrednio do komornika sądowego w kraju, w którym mieszka i pracuje dłużnik.

Kogo obsługujemy?

Obsługujemy firmy prywatne, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, spółki z o.o i osoby prywatne.